การแข่งขันกีฬาบอคเซียชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

บทสรุปการแข่งขันรอบตัดเชือกและรอบชิงชนะเลิศ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 การแข่งขันกีฬาบอคเซียชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศตามประเภทการแข่งขัน ลำดับ และรายชื่อดังต่อไปนี้
ประเภท BC1 ชาย
1. นายวิษณุ ฮวดประดิษฐ์ - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายก
2. นายเดชา สินทร - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย
3. นายศุภมิต ประจักษ์วรวิทย์ - ชมรมกีฬาบอคเซียกรุงเทพมหานคร
3. นายเก่ง ลุงคำ - โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ประเภท BC1 หญิง
1. นางสาวศตนันท์ พรหมศิริ - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย
2. นางสาวสุบิน ทิพย์มะณี - อิสระ
3. นางสาวธนวรรณ แสงหิรัญ - สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ
3. นางสาวรุจิธรรม ประเสริฐศรี - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี

ประเภท BC2 ชาย
1. นายวัชรพล วงษา - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย
2. นายวรวุฒิ แสงอำภา - ชมรมกีฬาบอคเซียกรุงเทพมหานคร
3. นายบุญเทพ เพ็ชรดี - ชมรมกีฬาบอคเซียกรุงเทพมหานคร
3. นายภาคภูมิ ลินชุม - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

ประเภท BC2 หญิง
1. นางสาวสายชล เหมฤดี - สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ
2. นางสาวหนิง เทียมขุนทด - สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มาลีเมะ - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุโขทัย

ประเภท BC3 ชาย
1. นายอรรคเดช ชูชื่นกลิ่น และนายเสกสรรค์ เจริญสุข - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานี
2. นายวิทูล จันทคัด และนายปรีชากร ทองอ่อน - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
3. นายสุนันท์ แซ่โล้ว และนายธนากร แซ่โล้ว - สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดอุทัยธานี

ประเภท BC3 หญิง
1. นางสาวลดามณี กล้าหาญ และนางสาวกลอยใจ เทพประกอบ - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี
2. นางสาวจุฑามาศ รัตนา และนางสาวจันทร์เพ็ญ วะยะลุน - โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
3. นางสาวประกายทอง แซ่ว้าง และนางสาวนันทิดา โน๊ะ - โรงเรียนศรีสังวาลย์นนทบุรี

ประเภท BC4 ชาย
1. นายพรโชค ลาภเย็น - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี
2. นายฤทธิไกร สมสนุก - ชมรมกีฬาบอคเซียกรุงเทพมหานคร
3. นายศุภโชค ขวัญโพก - โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ประเภท BC4 หญิง
1. นางสาวนวลจันทร์ พลศิลา - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
2. นางสาววิลัย แซ่ว่าง - โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
3. นางสาวชาลิศา เขียวจันทรา - โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

และสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำการแข่งขัน ตามประเภท ลำดับและรายชื่อดังต่อไปนี้
1) นักกีฬาชายดีเด่น
นายพรโชค ลาภเย็น - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี

2) นักกีฬาหญิงดีเด่น
นางสาวลดามณี กล้าหาญ - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี

3) ผู้ฝึกสอนดีเด่น
นางสาวณภัทร มีชัย - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย

สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ร่วมผลักดันให้การแข่งขันในครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี รวมถึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานต้นสังกัดของนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่ได้สละเวลาและมอบโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีแสดงศักยภาพผ่านการแข่งขันกีฬาบอคเซีย

#การกีฬาแห่งประเทศไทย
#กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทย
#บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัด พร้อมด้วยน้ำดื่มสิงห์
#FBT เสื้อผ้ากีฬาคุณภาพอันดับ 1 ของประเทศไทย
#SyntecConstruction
#PTTOR

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *