สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล 7 คน คนพิการทางสมอง ระดับ 1 (Beginner/ระดับเริ่มต้น) ระหว่างวันที่ 22 – 25 มีนาคม 2565 ณ บ้านไร่ ณ. น้ำดี รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ


ประกาศหลักเกณฑ์และใบสมัครเข้าร่วม การคัดเลือกตัวนักกีฬาบอคเซีย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11

ระยะเวลารับสมัคร 1-16 เมษายน พ.ศ.2564


ประกาศหลักเกณฑ์และใบสมัครเข้าร่วม การคัดเลือกตัวนักกีฬาบอคเซีย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนยูธพาราเกมส์ ณ เมืองมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน

กีฬาเอเชี่ยนยูธพาราเกมส์

ระยะเวลารับสมัคร 1-16 เมษายน พ.ศ.2564


ประกาศหลักเกณฑ์และใบสมัครเข้าร่วม การคัดเลือกตัวนักกีฬากรีฑาคนพิการทางสมอง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11