ประกาศหลักเกณฑ์และใบสมัครเข้าร่วม การคัดเลือกตัวนักกีฬาบอคเซีย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11

ระยะเวลารับสมัคร 1-16 เมษายน พ.ศ.2564


ประกาศหลักเกณฑ์และใบสมัครเข้าร่วม การคัดเลือกตัวนักกีฬาบอคเซีย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนยูธพาราเกมส์ ณ เมืองมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน

กีฬาเอเชี่ยนยูธพาราเกมส์

ระยะเวลารับสมัคร 1-16 เมษายน พ.ศ.2564


ประกาศหลักเกณฑ์และใบสมัครเข้าร่วม การคัดเลือกตัวนักกีฬากรีฑาคนพิการทางสมอง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11