อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบอคเซียคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย Level 2

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบอคเซียคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย Level 2 ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562 ณ สถานที่โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบอคเซีย Level 2 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 26 คน และได้มีผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาบอคเซียคนพิการทางสมอง Level 2 มีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวณภัทร มีชัย
2. นายภิรมย์ ศรีสร้อย
3. นายไมตรี อิ่มพิชัย
4. นายเสกสรรค์ เจริญสุข
5. นายวัชรินทร์ บุญมี
6. นายเฉลิมพงษ์ วงษา
7. นายนรงศักดิ์ ฮวดประดิษฐ์
8.นางสาวกนกวรรณ แจ่มแจ้ง
9. นางสาวมาลา แก้วนาคแนว
10. นางนิสากร ดีมาก
11. นางสาวกลอยใจ เทพประกอบ
12. นางสาวดารัตน์ โพผาวงษ์
13. นางสาวอารี ไชยพานิช
14. นางรุ่งฤดี วงษา
15. นางสาวสิริมณี นวลปานพรนิธิ
16. นายเฉลิม หลักบุญ
17. นายกิตติชัย เฉลิมทอง
18. นายสาธิต ผ่านมรคา
19. ว่าที่ร้อยตรี ศิรินันท์ ทาหมอก
20. นายสมศักดิ์ สิงห์ปัญญา
21. นางสาวอนุศรา แบนอภัย
22. นายเจษฎา ชนะเดช
23. นางสาวพรธิดา ถิระวัฒน์
24. นางสาวก่อศิลป ศิลปรัศมี
25. นายภาณุวฒิ สุดโสภา
26. นายเสกสรรค์ เจริญสุข

บรรยากาศของโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบอคเซียคนพิการทางสมอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *