ข่าวสาร (NEWS)

รับผลิตภัณฑ์อาหารจาก บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณบ
ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยตำรวจโทวรสิทธิ์ เวชพฤติ ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา และนางสาวกัลยา สุกทาทอง ผู้ฝึกสอนก
สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย ได้เตรียมความพร้อมของนักกีฬาฟุตบอล 7 คน คนพิการทางสมอง เพื่อเข้
การอบรมสัมมนา เรื่อง มิติการพัฒนากีฬาเป็นเลิศในทศวรรษใหม่ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่ง
โครงการเตรียมนักกีฬาบอคเซีย Boccia Road to Excellence 2021-2024 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.
การเสวนา เรื่อง "การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา" Previous Next เมื่อวัน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์ และเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน
ประชุมแผนงานและงบประมาณการพัฒนากีฬาบอคเซีย และกรีฑา ประจำปีงบประมาณ 2564 Previous Next ประชุมแผนงานแ
การอบรมนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนักกีฬา Athlete Fitness Trainer License (A
Previous Next ประชุมแผนงานและงบประมาณการพัฒนากีฬาฟุตบอล 7 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 30 กรกฎาค

กีฬา ( Sports)

No post found

วิดิโอที่น่าสนใจ