การแข่งขันกีฬาบอคเซียเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2564

สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน…

อ่านเพิ่มเติม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์ และเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Model)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรับปรุง แผนยุทธศาสต…

อ่านเพิ่มเติม