สมาคมกีฬาคนพิการทางสมอง แห่งประเทศไทย

286 อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 14, แขวงหัวหมาก, เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-MAIL cpsa.thailand@gmail.com
โทรศัพท์ 02-130-5426 หรือ 02-138-5886